Phần mềm

Phần mềm cơ sở dữ liệu vật giá
28/01/2018 04:32:08 TG Corp 0 6577
Phần mềm Cơ sở Dữ liệu về giá là giải pháp tổng thể được thiết kế và xây dựng áp dụng cho khối cơ quan Nhà nước, hỗ trợ cho các cơ quan Nhà nước theo dõi thay đổi thông tin giá cả biến động trên thị trường để từ đó đưa ra các chính sách phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội.
Phần mềm Quản lý cán bộ công chức viên chức
06/08/2018 04:27:47 TG Corp 0 6248
Phần mềm quản lý cán bộ công chức, viên chức (CBCCVC) là giải pháp tổng thể được thiết kế và xây dựng áp dụng cho khối cơ quan Nhà nước, hỗ trợ cho các cơ quan Nhà nước theo dõi thay đổi thông tin của mỗi cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình công tác từ khi bắt đầu vào cơ quan cho đến nghỉ...
Phần mềm thi trắc nghiệm tiếng anh trực tuyến
10/07/2017 12:56:29 TG Corp 0 8267
OET (Online English Test) là phần mềm thi trắc nghiệm tiếng anh trực tuyến cho nhiều cấp độ theo khung tham chiếu Châu Âu đáp ứng các yêu cầu dạy và học của đề án ngoại ngữ quốc gia 2020.
Phần mềm quản lý giờ giảng và nghiên cứu khoa học
29/06/2017 02:48:39 TG Corp 0 9476
Phần mềm quản lý giờ giảng TMS được xây dựng nhằm mục đích quản lý, theo dõi, tính toán khối lượng giảng dạy, khối lượng nghiên cứu khoa học và quy đổi các giờ công việc khác nhau như chấm thi, coi thi, chấm luận văn, luận an, hướng dẫn luận văn, luận án, tiểu luận, để làm căn cứ xác định khối...
Phần mềm Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO
06/08/2018 04:28:11 TG Corp 0 9976
Phần mềm Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO hay còn gọi là ISO online tạo ra một môi trường cho phép trao đổi thông tin một cách nhanh chóng, dễ dàng, mọi lúc, mọi nơi giữa các thành viên trong Công ty và có thể với đối tác bên ngoài. Giảm thời gian hoàn thành công việc, giảm lãng phí, tăng...
Phần mềm Quản lý hồ sơ lưu trữ
06/08/2018 04:28:31 TG Corp 0 9124
Công tác văn thư lưu trữ đóng vai trò rất quan trọng trong bất kỳ tổ chức cơ quan nào từ khi thành lập. Tuy nhiên ở mỗi cơ quan, do lĩnh vực hoạt động khác nhau nên có cơ cấu chức năng, nhiệm vụ khác nhau nhưng đều có một đặc điểm chung là trong quá trình hoạt động đều liên quan đến văn bản,...
Hệ thống phần mềm đào tạo trực tuyến
06/08/2018 04:53:02 TG Corp 0 7281
Hệ thống phần mềm đào tạo trực tuyến được phát triển trên nền tảng Microsoft Learning Gateway. Microsoft Learning Gateway framework đã được áp dụng và triển khai tại nhiều trường đại học, tổ chức, doanh nghiệp trên toàn thế giới.
Phần mềm Quản lý tài sản
15/10/2016 10:34:19 TG Corp 0 6022
Phần mềm quản lý tài sản giúp các đơn vị HCSN, Xã/Phường thực hiện các nghiệp vụ quản lý tài sản: Đề nghị trang cấp, ghi tăng, thay đổi thông tin, đánh giá lại, khấu hao, hao mòn, điều chuyển, ghi giảm, kiểm kê, bảo dưỡng,...
EMS Phần mềm Quản lý ngân sách tài chính
05/07/2018 09:13:58 SuperUser Account 0 7747
EMS là bộ giải pháp phần mềm quản lý Ngân sách cho các đơn vị hành chính được phát triển trên nền tảng .NET MVC5 phiên bản mới nhất đáp ứng được các yêu cầu trong nghiệp vụ Tài chính.
Phần mềm Quản lý di sản
06/08/2018 04:29:06 TG Corp 0 6895
Phần mềm Quản lý di sản do công ty TG Corp phát triển là một giải pháp tổng thể quản lý cơ sở dữ liệu tập trung quy mô toàn quốc, toàn tỉnh. Phần mềm được thiết kế phù hợp để triển khai trên cơ sở hạ tầng CNTT hiện có của các đơn vị và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu công nghệ, kỹ thuật theo chuẩn mới...