Cổng thông tin Cựu sinh viên Trường ĐHKTQD


12-12-2016
Cổng thông tin Trường ĐHKTQD do TG Corp tư vấn và triển khai năm 2015 với các tính năng mạnh mẽ kết nối các cựu sinh viên.


Các chức năng chính

  1. Tin tức
  2. Hình ảnh
  3. Video
  4. Diễn đàn
  5. TMĐT Book NEU store
  6. Mạng xã hội

Người đăng:TG Corp
12-12-2016

Các ý kiến thảo luận

Tải thêm

Gửi